• Informacje na temat projektów dostępnych w ramach zdalnego nauczania na platformie edukacyjnej Fundacji "Masz Szansę"

    Przygotowanie treści w ramach -platformy e-learniningowej sfinansowano ze środków UE
    w ramach EFS 3/POKL/ 8.1.1/2008