Projekty dostępne na platformie edukacyjnej FMSz
(Informacje)

 This course allows guest users to enter

Informacje na temat projektów dostępnych w ramach zdalnego nauczania na platformie edukacyjnej Fundacji "Masz Szansę"

Przygotowanie treści w ramach -platformy e-learniningowej sfinansowano ze środków UE
w ramach EFS 3/POKL/ 8.1.1/2008

This course allows guest users to enter